Je ziet weer de bomen, door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht: er is niets nieuws, zonder de zon.
Is het nooit volledig duister, nee, Er is de klaarte van een soort geloof Dat het nooit helemaal donker wordt. Zo lang er sneeuw is,
is er hoop.